MySelfCloud

Giải pháp tốt nhất và sáng tạo


CubeBox

GroupWare

IaaS Cloud

Tính năng giải pháp

Tùy chỉnh

Nhiều như bạn muốn, nhiều như bạn cần Đám mây tùy chỉnh cho thuê tài nguyên dữ liệu

Hiệu quả cao

tăng Cloud Efficiency từ 30% ~ 50% lên đến 90% ~ 99%.

Chi phí thấp

1/2 chi phí của cùng một dịch vụ đám mây của bên thứ ba

Sử dụng dịch vụ đám mây

Bạn có thể nhận các dịch vụ đám mây của riêng mình bằng một nửa giá của cùng một dịch vụ đám mây của bên thứ ba.